Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs1_small

In het voortgezet lopen kinderen met NLD, als men niets doet, vaak vast, of hebben ze het op zijn minst moeilijk. Het onderwijs stelt steeds grotere eisen aan de scholieren wat betreft zelfstandigheid / planning en studievaardigheden. En dát is nou juist waar mensen met NLD niet erg goed in zijn. Kinderen zijn bovendien in de pubertijd en hebben al een voorgeschiedenis van vallen en opstaan achter de rug, die kan leiden tot faalangst, teruggetrokken gedrag, boosheid en soms zelfs tot depressiviteit. Toch is het mogelijk om ook voor deze kinderen een hulptraject uit te stippelen en ze te helpen en ondersteunen in hun schoolloopbaan. Het is zelfs essentieel voor deze kinderen, omdat ze zonder begrip en zonder compensatie zich moeilijk kunnen handhaven in het voortgezet onderwijs.

Deze kinderen kunnen, afhankelijk van hun intelligentieniveau en leerontwikkeling, VMBO – HAVO of in enkele gevallen zelfs VWO volgen. Het is echter noodzakelijk dat de school deze kinderen meer begeleiding biedt. Daarom is het belangrijk dat tenminste de zorgcoördinator en de mentor van het kind zich meer hebben verdiept in NLD en wat dit betekent voor het kind in de klas. Zij zijn de spil van het kind en kunnen ervoor zorgen dat de andere docenten ook op de hoogte worden gebracht van de aanpak die bij dit kind het beste werkt. Hierbij gaat het niet om veel extra investering, maar de manier waaróp men het kind begeleidt, begrip voor het onvermogen van het kind om bepaalde dingen snel op te pikken en te begrijpen.

In het praktijkboek ‘NLD, gewoon anders’ worden ook voor het VO veel eenvoudig toepasbare tips gegeven hoe men deze kinderen in het VO kan begeleiden.

Voortgezet onderwijs2_small

Ook is het verstandig dat ouders, buiten school, voor deze kinderen hulp zoeken voor het plannen van hun huiswerk / toetsen en het bieden van structuur. Ook al denkt u als ouder dit zelf wel te kunnen bieden, vaak eindigt dit in strijd, frustratie en boosheid. Het is belangrijk dat ouders zich goed laten informeren op de scholen die in aanmerking komen voor hun kind. Ook gesprekken met andere ouders op deze school zal goede informatie kunnen geven omtrent de zorgstructuur van deze school. Ga tijdig (liefst al in groep 7) op onderzoek uit naar een goede leeromgeving voor uw kind.

Komt het kind op een school terecht die NLD niet erkend, bagatelliseert of niet bekend is met NLD dan zien we vaak dat het kind frustraties oploopt, onder zijn/haar niveau terecht komt en niet aan kan haken, terwijl het, gezien het intelligentieniveau wel zou moeten kunnen. Ook in het VO is overvraging en overbelasting een veel gehoorde klacht. Soms moeten kinderen zelfs met een burn-out of depressie afhaken en zitten ze lange tijd thuis.

Samenwerking van thuis met school en evt. een extern professional die met het kind de planning doet is belangrijk om secundaire problemen te voorkomen.