Spellendoos

Een complete spellendoos voor het oefenen en begeleiden van kinderen met NLD / PDD-NOS en Asperger

De 3 spellen in deze doos zijn speciaal ontworpen door NLD Collectief. De spellen zijn onmisbaar in de begeleiding en het aanleren van sociale vaardigheden en emotionele begeleiding bij kinderen / jongeren met NLD, maar ook PDD-NOS of Asperger.

Een mooie stevige doos met daarin 3 verschillende spellen. Hieronder kunt u de spelregels en doelstellingen van de verschillende spellen bekijken.

Prijs: 22,50 (exclusief verzendkosten)

Bestel dit boek

DIT en DAT spel

Dit spel is gemaakt voor kinderen/jongeren vanaf 8 jaar. Het is ontwikkeld door NLD COLLECTIEF voor kinderen met NLD of PDD-NOS, die moeite hebben verschillende betekenissen aan een bepaald gedrag te geven. Op een speelse manier wordt uitgelegd dat non-verbale uitdrukkingen voor meerdere betekenissen vatbaar zijn. Door het spel vaker te spelen zal men deze betekenissen leren kennen en automatiseren. Door middel van voordoen en uitbeelden van de verschillende interpretaties van de situaties, zal bovendien de variatie in gezichtsuitdrukking (mimiek) en lichaamshouding duidelijk worden en zal hieraan ook betekenis kunnen worden gegeven. Duidelijk zeggen en voordoen welke interpretatie bij de uitbeelding horen is hierbij wel een vereiste.

Ben duidelijk, leg uit, doe voor en herhaal en het kind zal een waardevol leerproces doormaken!

Principe van het spel:

Er wordt een actie beschreven

Deze actie moet duidelijk uitgebeeld worden door de begeleider

Lichaamshouding, gezichtsexpressie en stem zijn hierbij heel belangrijk

De actie kan verschillende betekenissen hebben, die allemaal duidelijk uitgebeeld moeten worden

Materiaal:

– 1 Dobbelsteen

– 6 Nummerkaartjes 1 t/m 6

– 20 Situatiekaartjes en 4 blanco kaartjes om zelfverzonnen acties op in te vullen

Aantal spelers:

2 tot 6 spelers.

De spelregels:

Alle actiekaartjes worden met de achterkant naar boven op een stapel gelegd. Alle nummerkaartjes worden met de nummertjes naar boven op tafel gelegd.

De spelers gooien om de beurt de dobbelsteen. Wie het hoogste gooit mag beginnen.

De speler die begint pakt de bovenste kaart van de stapel. De begeleider leest deze hardop voor. Iedere betekenis van deze actie wordt door de begeleider goed en duidelijk uitgebeeld. Bij iedere actie horen 6 oplossingen.

Alle oplossingen zijn goed. Het is dus niet de bedoeling dat men kiest voor goed of fout, maar men kiest wel één van de oplossingen. De speler die aan de beurt is heeft mag als eerste kiezen. Hij/zij pakt het nummertje dat correspondeert bij de gekozen betekenis. Hij / zij doet de gekozen betekenis nog eens duidelijk na. Geef aanwijzingen wat betreft mimiek , lichaamshouding en stemgebruik bij deze betekenis.

Daarna de speler die er links naast zit enz.

Als iedereen een oplossing gekozen heeft, met het bijbehorende nummer, gooit de speler die aan de beurt is met de dobbelsteen. Het nummer dat hij/zij gooit, bepaalt wie de kaart krijgt. Heb je nummer 3 als oplossing gekozen en er wordt 3 gegooid, dan is de kaart van jou. Gooit de speler een nummer dat niet gekozen is, omdat er te weinig spelers zijn, dan mag de speler rechts van hem/haar gooien. Gooit deze ook een nummer dat niet op de kaart staat of gekozen is dan schuift het weer een plaats op enz.

De winnaar is degene met de meeste kaarten op het eind van het spel.

Het spel kan vanzelfsprekend ook zonder dobbelsteen gespeeld worden en dus zonder competitie-element.

WIE,WAT,WAAROM spel

Dit spel is bedoeld voor kinderen die problemen hebben met oorzaak-gevolgrelaties en de emoties die daar bij horen. Het spel is eenvoudig te spelen, maar vraagt wel begeleiding om een leereffect te bereiken. Kinderen kunnen dit spel echter ook zelf spelen en door de rare zinnen samen een hoop plezier beleven!

De kinderen leggen met de kaartjes zinnen die een kloppend geheel zouden moeten vormen. Per zin is er een onderwerp (wie). Dit zijn de paarse kaartjes met nummer 1 op de achterkant. De kaartjes nummer 2 zijn groen en gaan over een actie en/of emotie (wat). De kaartjes nummer drie zijn roze; daar staat de oorzaak op (waarom). Tezamen maken de kaartjes zinnen die iets zeggen over wat de persoon op kaartje 1 meemaakt. (bijvoorbeeld: De winkelier – huilt heel hard – omdat hij gepest wordt.) De kinderen bespreken samen met de begeleider of het klopt wat de kaartjes zeggen.

Het spel is op verschillende manieren te spelen. (zie hieronder)

Spelregels

Sorteer de kaartjes op nummer. Maak 3 stapeltjes van de kaartjes en leg ze met de cijfers omhoog neer in de goede volgorde 1-2-3. De kaartjes worden per spelbeurt in de volgorde 1-2-3 omgedraaid. Geef de kinderen ieder om de beurt de opdracht het bovenste kaartje om te draaien en hardop voor te lezen wat erop staat. De kaartjes blijven open op tafel liggen. Als alle drie de kaartjes zijn voorgelezen in één beurt vormen deze een zin. Bespreek met de kinderen de zin die gelegd is. Stel vragen zoals: “zou dit kunnen?, wat klopt er niet? , hoe zou het wel goed kunnen zijn? “

Als alle kaartjes zijn omgedraaid is het spel afgelopen en kan men eventueel een variatie hierop spelen.

Voorbeeld:

De meester – schrikt zich rot – als hij alleen is

Dit is een zin die wel zou kunnen. Maar wat gebeurt er dan, wat maakt dat hij zich rot

schrikt. Laat ze een oorzaak hiervoor vinden en laat ook het gevolg dan verzinnen. Men zou

aan het eind dit uit kunnen spelen.

Of:

Zwarte Piet – kijkt verliefd – omdat de hond gestorven is

Kan dit, is dit een goede zin? Waarom niet? Hoe zou hij dan kijken? Of waarom zou hij dan

verliefd kijken.

IK BEN- IK VOEL- IK DOE SPEL

Deze kaartjes zijn gemaakt voor de begeleiding van kinderen/jongeren vanaf 8 jaar. De tekst op de kaartjes is toegespitst op de kenmerken die horen bij NLD / PDD-NOS. De kaartjes geven aanleiding om in gesprek te komen over het dagelijks leven van het kind / jongere die bij u om hulp gekomen is. Veel kinderen en jongeren vinden het moeilijk om de juiste woorden te vinden bij hun gevoelens en hun frustraties. Deze kaartjes hebben de woorden deels al gevonden. Het gaat hierbij niet om enkel datgene te bespreken waar moeilijkheden over zijn maar juist om het hele functioneren te bespreken. Dus die dingen in het leven die wel goed gaan. Doel is om het kind / jongere te helpen een beter zelfbeeld te krijgen en meer inzicht te verwerven in de bedoelingen van anderen.

De kracht van deze kaartjes is dat de kaartjes woorden bevatten die meestal van grote betekenis zijn in het leven van iemand met NLD / PDD-NOS.

Tip: gebruik een schrift om bij te houden welke kaartjes op welke manier van toepassing zijn zodat het kind / jongere (en ook de begeleider zelf) terug kan kijken wat er eerder aan de orde is geweest.

Belangrijk in de begeleiding is om gedrag en emoties bespreekbaar te maken en te houden. Een veroordelende houding zal maken dat het kind zich minder open opstelt.

Principe van het spel:

De begeleider stelt een concrete vraag en het kind/jongere zoekt hierbij de kaartjes die hij/zij hierbij vindt horen. De begeleider kan n.a.v. de kaartjes het gesprek openen en stap voor stap samen met het kind / jongere bespreken wat voor hem/haar belangrijk is. Hieronder worden een paar suggesties gegeven. De toepassingen zijn eindeloos. Bedenk dat de vraag die erbij hoort concreet moet zijn.

Materiaal:

30 emotiekaartjes (lichtgroen)

30 gedragskaartjes (iets donkerder groen)

30 kaartjes gedrag- en emotiekenmerken die belangrijk zijn voor kinderen / jongeren met NLD / PDD-NOS (de meest donkere kleur groen)

Aantal spelers:

1 op 1

in kleinere groepen

In de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staan nog veel meer spelsuggesties.