NLD in de puberteit

In de puberteit komen er nieuwe uitdagingen bij voor iemand met NLD. De overstap van de veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap! We merken dat dit in veel gevallen de oorzaak is van problemen in de opvoeding, stress of burn-out.

Het onbekende is voor iemand met NLD niet alleen spannend maar het maakt ook vaak angstig om niet te weten wat hem/haar te wachten staat. Al het bekende en vertrouwde veranderd. De hele structuur waar je aan gewend was wordt op zijn kop gezet en het duurt voor iemand met NLD vaak lang (lees; tot de kerst) voor je in deze nieuwe wereld vertrouwd bent en begrijpt hoe het werkt. Het komt helaas vaak voor dat iemand met NLD in deze periode overvraagd wordt. NLD is meestal niet bekend in het V.O., in ieder geval is het ondoenlijk van alle docenten te verwachten dat ze weten wat het inhoudt. De grote valkuil voor iemand met NLD in het V.O. is dan ook dat er te hoge verwachtingen zijn door de grote talige vaardigheid. Echter wordt er juist in het V.O. veel verwacht van de executieve vaardigheden (uitvoerende vaardigheden), zoals plannen, flexibiliteit, doelgerichtheid, timemanagement, emotie-regulatie, doelgerichtheid, aandacht en werkgeheugen). Dit zijn de gebieden waar iemand met NLD minder sterk in is of, erger nog, extreem zwak.

Indien er niet voldoende aandacht is voor deze zwakkere gebieden in het V.O. zal de leerling problemen krijgen en, in het ergste geval, uitvallen. Helaas is het dan curatief proberen alles weer op de rit te krijgen. Beter natuurlijk kan men proactief met de school een plan bedenken hoe men deze leerling, vooral in het eerste halve jaar, kan helpen met de overgang en alles wat hierbij komt kijken.

NLD Collectief heeft ook een brugklastraining ontwikkeld van 3 ochtenden die ieder jaar in juni wordt gegeven. Dit om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden en in te stellen op de overgang naar het V.O.

Wat kun je zelf doen:

  • Kies verstandig! Niet allen kijken naar de school waar alle vrienden/ vriendinnen heen gaan, maar vooral een school die oog heeft voor de bijzonderheden van de leerlingen.
  • Kijk al in groep 7 naar mogelijke scholen en bezoek de open dagen
  • Maak een keuze uit 2 scholen waaruit uw kind kan kiezen
  • Bezoek van tevoren deze scholen door een afspraak te maken met de zorgcoördinator van de school en bevraag hem/haar uitgebreid naar de mogelijke ondersteuning voor uw kind
  • Kies een niveau dat past bij uw kind en niet te hoog is. Bedenk dat, hoe hoger het niveau, hoe hoger het tempo en de huiswerkdruk. Liever iets lager insteken en uw kind de kans geven zich ook sociaal gezien te ontwikkelen dan alleen maar met de leerstof bezig te zijn en stress te ervaren.
  • Zorg voor een goede overdracht van de basisschool naar het VÓ. door middel van een warme overdracht, waarbij u aanwezig bent om goed de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te brengen
  • Maak goede afspraken met de school omtrent de ondersteuning
  • Bereid uw kind goed voor op de overstap. Ook bv. door de weg meerdere malen in de zomervakantie te fietsen met hem/haar.
  • Zorg voor een goede huiswerkbegeleiding. Ouders die het zelf gaan doen riskeren na een tijd strijd met hun kind omdat het in de puberteit komt. Er is op veel scholen tegenwoordig huiswerkbegeleiding of extern bij een huiswerkinstituut. Leren plannen is hierbij het voornaamste.