Wat is NLD?

NLD is een afkorting van Nonverbal Learning Disabilities. In het Nederlands betekent dit Niet -Verbale Leerstoornis, ofwel een leerstoornis die géén betrekking heeft op de taal.

Kinderen/mensen met NLD zijn verbaal heel sterk (kunnen heel goed praten). Bovendien hebben ze vaak een goed geheugen. Daarom duurt het ook een tijdje voordat men door heeft dat er iets met het kind aan de hand is. Ze worden als kind vaak door hun omgeving als bijdehand gezien, omdat ze alles zo goed weten te verwoorden en een ruime woordenschat hebben. De problemen liggen echter op het non-verbale (letterlijk: niet-talig) gebied. Ze hebben moeite met het snel begrijpen van informatie die ze visueel (door te kijken) waarnemen. Maar hun problemen liggen ook op het gebied van de motoriek (het bewegen) en op het sociale gebied (omgang met andere kinderen). Bovendien praten mensen met NLD wel veel, maar vaak met weinig inhoud en zonder kop en staart. Ze blijven vragen stellen en blijven praten.

Mensen met NLD zijn extreem prikkelgevoelig. Alle prikkels (gehoor, zien, voelen, ruiken, proeven) komen ongefilterd binnen en kunnen als heel heftig ervaren worden. Bovendien is men niet in staat om informatie in het hoofd goed te ordenen, waardoor al snel het gevoel van chaos in het hoofd ontstaat. Niet alleen in het hoofd heerst chaos, ook om hen heen is het lastig een goede ordening en structuur aan te brengen.

Voor mensen met NLD kost het veel energie om de dag door te komen, omdat men alles zo intensief beleeft en meer moeite moet doen om aangehaakt te blijven. Aan de buitenkant is dit vaak niet te zien!

NLD is een stoornis die specifieke vaardigheden én tekorten kent.

Vaardigheden die goed ontwikkeld zijn:

 • Verbaal erg vaardig. Ze praten je de oren van het hoofd en hebben een ruime woordenschat. Ze vertellen graag wat ze hebben gehoord en meegemaakt, maar vragen ook heel veel. Door middel van vragen proberen ze de wereld om zich heen te ontdekken en begrijpen
 • Luisteren heel graag naar wat verteld wordt.
 • Auditieve geheugen (alles wat ze horen) onthouden ze goed en kunnen ze beter begrijpen
 • Ze hebben een goed oog voor detail
 • Sociaal ingesteld en gaan graag contact aan met de ander
 • Betrokken en zorgzaam
 • Spelling / taal
 • Zaakvakken
 • Algemene kennis

Vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn:

 • Visuele en tactiele waarneming (zien en voelen), ze hebben moeite met het overzien van gehelen en zijn erg gericht op details
 • Ruimtelijk inzicht
 • Sociaal inzicht en sociale omgang (vooral het zich niet kunnen verplaatsen in de ander en het niet begrijpen van sociale situaties)
 • Probleemoplossend vermogen
 • Emotionele stabiliteit
 • Aanpassen aan nieuwe omstandigheden
 • Leren van nieuwe taken
 • Complexe motoriek
 • Meerdere handelingen tegelijkertijd uitvoeren
 • Rekeninzicht en begrijpend lezen
 • Werktempo
 • Prikkelgevoeligheid

NLD is een informatieverwerkingsstoornis / leerstoornis waarbij er een combinatie is van vaardigheden en tekorten. Niet alle mensen echter vertonen dezelfde tekorten. Iedereen met NLD vertoont een eigen profiel van vaardigheden en tekorten. De vaardigheden en tekorten liggen echter op bovengenoemde gebieden. Tussen individuele kinderen met NLD zijn dus vaak (grote) verschillen te zien in vaardigheden en tekorten. Dit maakt het er niet gemakkelijker op om NLD te signaleren. Ook de intensiteit (sterkte) kan verschillen van mens tot mens.