Klachtenafwikkeling

Om als zorgontvanger het gevoel van veiligheid en vertrouwen te hebben dat een eventuele klacht serieus wordt genomen en goed wordt afgehandeld, in NLD Collectief lid van een onafhankelijke klachtenregeling. Per 1-1-2017 volgt deze de regels van Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorgsector).

Dit houdt in dat het volgende geregeld is:

  • Klachtenregeling
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Aansluiting bij onafhankelijke geschilleninstantie

Daarnaast is NLD Collectief ook aangesloten bij Zorgcollectief Altena. Deze voorziet in een streng kwaliteitsprotocol met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze is door alle zorgontvangers te benaderen. Het e-mailadres van de vertrouwenspersoon is: ejwdebruin@gmail.com

De klachtenprocedure is te vinden op de website www.klachtenportaalzorg.nl