Gedrag

Als uw kind NLD heeft of als u zelf NLD hebt, kan dit invloed hebben op het gedrag. Faalervaringen, negatieve feedback, teleurstelling door iets wel willen maar niet kunnen (of dat het telkens niet lukt), niet begrijpen of begrepen worden, overschatting en overvraagd worden of ontzettend je best doen om aangehaakt te blijven kunnen van invloed zijn op het gedrag. We onderscheiden hierin het zogenaamde internaliserende gedrag (terugtrekken, stil worden, angstig worden, niet veel ondernemen) en externaliserend gedrag (druk, veel praten, snel boos, alles willen bepalen en regie houden). Boosheid en angst zijn twee heftige emoties die vaak voorkomen bij NLD en die heel bepalend zijn thuis en in het onderwijs. Men komt hierdoor in de problemen en, als er niks mee gedaan wordt, is er kans dat de angst uitmond in een angststoornis of depressie en de boosheid kan het hele gezin ontwrichten, maar ook problemen opleveren op school of op straat.