Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek_small

NLD is een neuropsychologisch syndroom. Dit betekent dat door middel van een neuropsychologisch onderzoek vastgesteld kan worden of er sprake is van NLD. Een neuropsychologisch onderzoek brengt de hersenfuncties in kaart. Dit gebeurt aan de hand van allerlei testen en oefeningen, observaties hiervan en vragenlijsten die ouders (en eventueel leerkrachten) in moeten vullen. De opdrachten en oefeningen zijn niet medisch van aard en doen dus ook geen pijn. Een goed neuropsycholoog zal een zogenaamd brede band onderzoek doen. Daarmee worden alle hersenfuncties onderzocht en aan de hand van de uitslagen een capaciteiten profiel gevormd van de relatief sterke en zwakke vaardigheden. Aan de hand van dat profiel wordt de diagnose gesteld. Dat kan NLD zijn maar soms komt er ook een heel andere uitslag. Een onderzoek mag nooit gericht zijn op het bevestigen van een vermoeden.

Aanmelding voor een neuropsychologisch onderzoek kan geschieden door o.a. huisarts, medisch specialist, psycholoog, orthopedagoog, r.t.-er, leerkracht, ouders/verzorgers of cliënt zelf.

Waarom een neuropsychologisch onderzoek?

De neuropsycholoog onderzoekt de relatie tussen de werking van de hersenen en gedrag. Door middel van een specifiek psychologisch onderzoek zal de neuropsycholoog vaststellen hoe de beide hersenhelften functioneren, ook ten opzichte van elkaar. Het kan echter ook zo zijn dat bepaalde gedragsstoornissen mogelijk verklaard kunnen worden door een niet goed functioneren van bepaalde delen of structuren van de hersenen.

Indien er sprake is van NLD is er soms een duidelijk aanwijsbare stoornis in het functioneren van de hersenen zoals na een ernstig hersenletsel, of bij bepaalde genetische afwijkingen. Maar heel vaak is er bij het vermoeden van NLD niet sprake van een duidelijke oorzaak en zien we alleen bepaalde kenmerken die aan NLD doen denken, zoals o.a. specifieke rekenstoornissen, autistiform gedrag, ruimtelijke oriëntatie problemen, onhandige motoriek.

Een neuropsychologisch onderzoek is heel breed, het onderzoekt intelligentie, contactname, gedragskenmerken, motoriek, leerontwikkeling, aandacht en concentratie, persoonlijkheid, oriëntatie in ruimte en tijd enz.

Samenvattend kan gesteld worden dat de diagnose NLD geen eenvoudige zaak is waarvoor een specifieke neuropsychologische deskundigheid vereist is.

NLD Collectief is geen diagnostisch centrum en doet dus geen onderzoek naar het al dan niet hebben van NLD! We kunnen wel doorverwijzen of informatie verstrekken.