Boosheid

Kinderen met NLD hebben vaak heftige emoties. Dit komt omdat ze prikkels die ze uit de omgeving krijgen intenser beleven dan andere kinderen. Daarom zijn ze sneller overprikkeld, de prikkels stapelen zich op en worden op den duur niet meer snel genoeg verwerkt. Het ene kind met NLD wordt hierdoor verdrietig en kan zich terug trekken. Vaak komt het echter ook voor dat de kinderen juist heel boos en gefrustreerd reageren. Maar ook het niet begrijpen van andere kinderen , het niet kunnen uitvoeren van een taak en zwart-wit denken zijn redenen waarom een kind snel boos kan worden. Als men hier als opvoeders niet adequaat op reageert dan kan de boosheid zich ontwikkelen tot explosief gedrag.

Het is voor ouders niet gemakkelijk om te gaan met dit gedrag. Boosheid van het kind levert vaak ook boosheid van de volwassene op en dit versterkt het gedrag van het kind alleen maar. Het is dus heel belangrijk dat u als opvoeder begrijpt waarom het kind boos is (dat doet een kind niet omdat hij/zij het zelf zo leuk vindt!) en hem daarmee helpt. Het kind heeft hulp nodig en geen straf!!!

Het boek ‘het explosieve kind’ van Ross W. Greene geeft ouders op een heldere en duidelijke manier handvatten hoe ze beter met deze boosheid om kunnen gaan. Een aanrader voor ouders en onderwijs! Natuurlijk kunnen wij ook u / uw kind helpen om te gaan met de boosheid. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

HET EXPLOSIEVE KIND

Naar aanleiding van het boek met bovenstaande titel hebben wij een oudercursus gemaakt voor ouders van het kind met NLD dat explosief gedrag vertoond, d.w.z. dat vaak en snel boos wordt. In een kleine groep van hoogstens 5 ouderparen leert u de methode ‘Samen problemen oplossen’ van Ross W. Greene toepassen in uw eigen opvoedingspraktijk. De kracht van deze cursus is dat u anders leert kijken naar u kind en er echt een verandering gaat plaatsvinden.

TRAINING ‘IK BEN BOOS!’

Deze nieuwe training is opgezet om kinderen die snel (extreem)boos zijn te leren hiermee om te gaan. In de training wordt, door middel van spel, uitleg en oefening én door middel van een ‘taakje thuis’ stap voor stap geleerd aan kind én ouders hoe men samen de boosheid kan beheersen. Bij de training behoren 2 verplichte ouderavonden, waarin de ouders veel leren over de boosheid van hun kind én hoe hiermee om te gaan.

Wilt u meer informatie over deze training, klik dan HIER