Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs1_small

Na het VO gaan veel jongeren door naar het MBO, HBO of de universiteit. Jongeren met NLD zijn in de meeste gevallen hoofdzakelijk te vinden op het MBO en HBO. Dit komt omdat men veel structuur nodig heeft en dit wordt meestal niet gegeven op universiteiten. Maar ook op het HBO is het vaak lastig voor jongeren met NLD om het overzicht te houden op de hoeveelheid opdrachten en grip krijgen en houden op de competenties die behaald moeten worden. Vooral als er stage gelopen moet worden kan dit problemen opleveren voor jongeren met NLD.

De meeste problemen hebben te maken met:

 • Langer tijd nodig hebben om te wennen op een nieuwe plek
 • Moeite met overzicht (bv. over de werkzaamheden)
 • Schakelen van de ene activiteit naar de andere
 • Initiatief nemen
 • Organiseren en een planning maken

We hebben 2 boekjes geschreven die kort en krachtig uitleggen wat NLD is en hoe men, ook als onderwijsinstelling, hiermee om kan gaan. Wat hebben deze studenten extra nodig van de opleiding, zonder afbreuk te doen aan het niveau ervan.

De titels hiervan zijn:

 • Ik heb NLD, nou én?! een boekje voor jongeren met NLD tot ongeveer 18 jaar
 • Leven met NLD een boekje voor jong-volwassenen met NLD vanaf ongeveer 17 jaar

Deze zijn te bestellen via de webshop!

Tips voor het onderwijs zijn:

 • Weet wat NLD is en betekent voor de student
 • Welke kenmerken van NLD behoren bij deze student
 • Probeer opdrachten te concretiseren
 • Maak met student een stappenplan
 • Geef extra tijd bij toetsing / tentamens
 • Laat tentamens indien mogelijk maken in een rustige prikkelarme ruimte
 • Maak duidelijke afspraken met student en houd het studieproces in de gaten
 • Laat niet in grote groepen samenwerken maar met 1 andere student, zodat er overzicht is
 • Zoek een goede stageplek, liefst overzichtelijk en klein
 • Laat student aansturen door één persoon