Basisonderwijs                   24 mei 2019 studiedag onderwijs! Meld u snel aan!

Een kind met NLD behoort niet tot de doorsnee leerling, al is er in de meeste gevallen niets mis met zijn of haar intelligentie. Toch gaan de meeste scholen, ook tegenwoordig nog, uit van de gemiddelde leerling. Het kind met NLD is in veel gevallen een normaal begaafd kind (soms zelfs meer dan dat) maar heeft een andere benadering nodig om informatie goed te kunnen verwerken.

Zonder deze andere benadering kan het kind in het (basis)onderwijs niet goed functioneren en zal het onherroepelijk uitvallen, of opgeven!

Het is belangrijk kinderen met NLD al in het basisonderwijs te signaleren en het onderwijs aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Dat hoeft niet veel aanpassingen te vereisen, vaak zijn het maar kleine dingen die een grote invloed hebben op het leerproces van het kind.

Leerkrachten zien een, ogenschijnlijk, normaal functionerend kind, met een vlotte babbel en een grote woordenschat, die wat rekenproblemen heeft en wat moeite met contacten met andere kinderen. Wellicht nog enkele andere kleine opvallendheden, maar niet genoeg om je zorgen over te maken. Wat een kind vaak niet laat zien, is de moeite die het kost om mee te draaien in de klas. De energie die het hiervoor moet gebruiken. Ouders krijgen vaak een uitgeblust kind thuis dat zijn frustraties van zich afgooit. Dit brengt vaak de nodige problemen mee in de opvoeding. Maar ook in de klas kunnen er (gedrags)problemen ontstaan door frustratie of niet begrijpen…

Er zijn voor kinderen met NLD heel veel eenvoudig toe te passen handvatten die de leerkracht, zelfs in een combinatieklas, weinig extra investering kosten. Maar het is heel belangrijk dat er aanpassingen worden gedaan voor het kind met NLD om frustratie en stagnatie te voorkomen.

Door de ruime ervaring van NLD Collectief in het onderwijs (leerkracht, R.T.’er, I.B.’er en Ambulant Begeleider) wordt er vooral samen met de leerkracht gekeken naar de problemen en concrete handvatten gezocht die passen bij de manier van lesgeven en het onderwijssysteem. Doel is om aansluiting te maken bij de onderwijsbehoeften van het kind en het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kijkt u ook een op de website www.sommenfabriek.nl. Een fantastische website waarmee kinderen individueel in de klas of thuis kunnen oefenen en waar online stap voor stap uitleg wordt gegeven.
Ook werkbladen uitprinten en online oefenen is hierbij mogelijk!