Angst

Angst_small

Veel kinderen, maar ook jongeren en volwassenen met NLD, ontwikkelen angsten. Dit komt omdat men niet goed om kan gaan met de heftige emoties en niet kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Mensen met NLD hebben veel behoefte aan voorspelbaarheid! Maar ook onzekerheid, negatieve ervaringen, negatief zelfbeeld of geen grip hebben op de dingen die om hen heen gebeuren kunnen leiden tot angsten. Deze angsten moeten worden aangepakt, anders generaliseren ze en worden ze blijvend, met als gevolg dat ze een ernstige belemmering vormen in het dagelijks functioneren. Dit kan zich dan bijvoorbeeld uiten in obsessief gedrag.

Met behulp van de MatriXmethode kunnen de situatiegerichte angsten worden aangepakt. Maar ook kan geholpen worden de omgeving (van het kind) dusdanig overzichtelijk, ordelijk en veilig te maken dat de angsten afnemen en men zich weer optimaal kan ontplooien.