De AD(H)D Survivalgids

AD(H)D en NLD zijn verschillende stoornissen. Sommige kenmerken komen echter overeen zoals ongeconcentreerdheid, impulsiviteit, slecht kunnen plannen en ordenen en moeite met het oplossen van problemen. Dit boekje geeft veel tips over hoe om te gaan met deze problemen.

€ 13,00 excl. verzendkosten

Bestel dit boek