Aanmelden kan via een doorverwijzing of op eigen initiatief.

Aanmelden kunt u door een mail te sturen via de contactpagina van deze site. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een intake/adviesgesprek.

Vóór dit gesprek krijgt u een intakeformulier opgestuurd via de mail dat ingevuld moet worden. Dit ontvangen we graag tenminste één dag voor het eerste gesprek retour.

Bij aanmelden via mail of contactpagina graag de volgende gegevens vermelden:

Naam aanmelder

Telefoonnummer

e-mailadres

Korte probleemomschrijving of vraag.

U voert het intakegesprek met Ivon Jacobs, orthopedagoog en onderwijsdeskundige van NLD Collectief.

U kunt ook telefonisch contact opnemen voor vragen (06-17378631). De kans dat u een antwoordapparaat krijgt is dan echter groot.

Informatie voor verwijzer:

Huisarts:  Wij hebben een contract met WBO (West Brabant Oost). U kunt voor een kind een verwijzing maken waarop u aangeeft dat het gaat om begeleiding, aangevuld met de klachten. Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig. Onze overeenkomst met de gemeenten geeft aan dat een verwijzing maar voor één jaar geldig is. 
Gemeente & Jeugdbeschermer:
U kunt een kind of het gezin een beschikking geven waarop u de hulpvraag en tijdsduur formuleert en aangeeft of het gaat om Begeleiding licht (45A04), midden (45A05) of zwaar (45A48).